صندوق بازنشستگان نفت با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ با تأثیر ۹ تا 11درصد بر مستمری‌ها انجام شده است.

به گزارش ایلنا، صندوق بازنشستگی کارکنان نفت اعلام کرد ترمیم مستمری و مقرری بازنشستگان سال ۱۴۰۱ را با افزایش 10درصدی از پایان ماه اردیبهشت عملیاتی شده است.

این صندوق افزوده است که پنج ماه معوقه سال ۹۹ را با میانگین هشت تا 10میلیون تومان برای هر بازنشسته پرداخت کرده بنابراین همه تعدیل‌هایی که قانون و مقررات حاکم پیش‌بینی کرده طبق قانون به انجام رسیده است.

تعرفه‌های درمانی نیز در سال ۱۴۰۱، مطابق فهرست دارویی کشوری و سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت بهبود یافته است. در مراکز خصوصی فقط 10درصد فرانشیز دریافت می‌شود که این عدد دارای منطق بیمه‌گری و کنترلی است اما همه خدمات درمانی ارائه‌شده در مراکز سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و دولتی رایگان است. درزمینه سرانه خدمات درمان، صندوق نفت به‌یقین سرآمد است چون افزون بر ظرفیت‌های پیش‌گفته، این صندوق با ۱۲۰۰ مرکز تشخیصی و درمانی قرارداد دارد تا بازنشستگان به‌راحتی از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند خبر خوب اینکه روند افزایش این مراکز ادامه خواهد داشت.