عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از حل شدن مشکل اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.

به گزارش ایلنا، اصلاحیه بیمه کارگران ساختمانی بعد از یک سال تعلل، فروردین ماه امسال وارد صحن علنی مجلس شد اما به دلیل مخالفت عده‌ای از نمایندگان مجلس با این اصلاحیه و مغایر دانستن بخش‌هایی از آن با قانون اساسی مجددا به کمیسیون اجتماعی مجلس ارجاع داده شد.

در همین رابطه علی بابایی کارنامی گفت: مشکلی که برخی از نمایندگان مجلس به بخش‌هایی از این اصلاحیه و مغایرت آن با قانون اساسی وارد کردند در کمیسیون اجتماعی مجلس حل شده است.

وی درباره زمان ورود این طرح به صحن علنی مجلس گفت: در آخرین صحبت‌هایی که با هیأت رئیسه مجلس داشتم از آنها خواستیم که این اصلاحیه هر چه زودتر در دستور کار قرار بگیرد. پیش‎بینیِ من این است که برای هفته بعد در دستور کار مجلس قرار بگیرد.