سرپرست اداره کل مستمری‌های سازمان تأمین اجتماعی، شرایط پرداخت مستمری به همسران و دختران بازمانده بیمه‌شده متوفی را تشریح کرد.

به گزارش توسعه ایرانی، مجتبی طهماسبی گفت: بازماندگان بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران متوفی، برای دریافت مستمری بازماندگان باید به سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی مراجعه و در این سامانه ثبت‌نام کنند.

طهماسبی با اشاره به اینکه بعد از ثبت درخواست، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعب تأمین‌اجتماعی نیست و مستمری به صورت ماهانه پرداخت خواهد شد، گفت: دختران بازمانده با لحاظ شرایط مقرر در قانون تأمین‌اجتماعی از مستمری برخوردار می‌شوند و به‌منظور استمرار پرداخت مستمری، سالیانه باید به جای مراجعه حضوری به شعب برای بررسی استمرار شرایط دریافت مستمری که درگذشته مرسوم بود، فرم تعهدنامه فرزندان اناث را در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین‌اجتماعی تکمیل کنند.

طهماسبی با اعلام اینکه دختران بازمانده تا زمانی که همسر و شغلی نداشته باشند، می‌توانند مستمری بیمه‌شده یا مستمری‌بگیر متوفی را دریافت کنند، افزود: تأمین‌اجتماعی اطلاعات ازدواج و طلاق مستمری‌بگیران را از سازمان ثبت احوال دریافت می‌کند که البته ارتباط بین سامانه تأمین‌اجتماعی و سامانه اطلاعات ثبت احوال، آنلاین نیست و گزارش‌های مربوطه به‌صورت ماهانه، دریافت می‌شود.

طهماسبی ادامه داد: تنها در صورتی‌که فرزند اناث بازمانده، سالیانه در سامانه خدمات غیرحضوری تأمین اجتماعی، تعهدنامه مربوطه را تکمیل نکند یا به شعب برای ارائه مدارک و مستندات لازم برای احراز استمرار شرایط دریافت مستمری مراجعه نکند، شعب به ناچار، پرداخت مستمری را به صورت موقت تعلیق می‌کنند تا وضعیت این مستمری‌بگیران مشخص شود.

طهماسبی در پایان گفت: با توجه به بند یک ماده ۴۸ قانون حمایت از خانواده که ازدواج را مانع دریافت مستمری همسران بازمانده ندانسته، ازدواج همسران بازمانده بیمه‌شدگان یا مستمری‌بگیران متوفی، مانع دریافت مستمری نیست. از سال ۱۳۹۴ که سازمان ثبت احوال، وقایع مربوط به حیات و ممات را در اختیار سازمان تأمین‌اجتماعی قرار داده، عملاً نیازی به مراجعه همسر بازمانده به واحدهای اجرایی این سازمان برای اطمینان از پایداری شرایط استمرار پرداخت مستمری نیست.