مدیرکل دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزئیاتی از شناسایی و تهیه فهرست افراد کم‌درآمد فاقد بیمه و ارسال آن به سازمان بیمه سلامت جهت برخورداری از پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی خبر داد.

هادی موسوی‌نیک در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به اینکه آیا فهرست ارسال شده به سازمان بیمه سلامت شامل همه افراد فاقد بیمه در کشور است؟ اظهار کرد: این فهرست مربوط به دهک‌های پایین درآمدی و در بیانی دقیق‌تر مربوط به سه دهک پایین درآمدی است که تکلیف قانونی در این زمینه داشتیم تا این افراد به صورت رایگان بیمه شوند. حتما در دهک‌های درآمدی دیگر هم افراد فاقد بیمه وجود دارند که در صورت تمایل می‌توانند با تخفیف‌هایی در حق بیمه، تحت پوشش بیمه سلامت قرار بگیرند.

وی اعلام کرد که فهرست ارسالی به سازمان بیمه سلامت، پنج میلیون و ۴۰۰هزار نفر هستند. آمار کلی و نهایی مجموع افراد فاقد بیمه را نمی‌توانیم به صورت قطعی اعلام کنیم چرا که آمارهای بیمه‌های تکمیلی و پایه‌ای دیگر غیر از بیمه سلامت در حال تکمیل است که دهک‌های دیگر درآمدی را هم شامل می‌شود. مهمترین بخش کار هم همین بود و مهمترین گروه هدف این سیاست همان دهک‌های کمتر برخودار هستند که شناسایی شدند.