تعدادی از کارگران کارخانه سیمان آباده واقع در استان فارس مدعی شدند که عدم پرداخت منظم دستمزد در کارخانه سیمان آباده باعث مشکلات خانوادگی و معیشتی برای آنها شده است.

به گزارش ایلنا، این کارگران می‌گویند: اغلب ما به علت‌ عدم پرداخت منظم دستمزدها با مشکل روبه‌رو هستیم. به علت مشکلات مالی کارفرما و پرداخت نشدن سه تا ۷ ماه از دستمزدهایمان، هر روز سفره‌هایمان کوچکتر می‌شود.

این کارگران همچنین نگران وضعیت امنیت شغلی خود هستند و می‌گویند: اخیرا از ورود سه نفر از همکارانمان که به عنوان نماینده صنفی پیگیر مطالباتمان بوده‌اند، ممانعت شده است.

کارگران سیمان آباده با بیان اینکه برای وصول مطالباتمان بارها در مقابل کارخانه و نهادهای اجرایی استان فارس تجمع کرده‌ایم، می‌گویند: از مسئولان استانی و شهرستانی گله‌مندیم که در مقابل حقوق قانونی کارگران سکوت اختیار کرده و در پیگیری مطالباتمان واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.