دبیرکل خانه کارگر گفت: طبق قانون آنچه به عنوان مزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار افزایش یافته باید برای حقوق بازنشستگان نیز اعمال شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب گفت: پافشاری و تهدید برخی کارفرمایان که در راس آنها اتاق بازرگانی است در موضوع دستمزد به جایی نخواهد رسید.

وی با بیان اینکه اگر کسی بخواهد افزایش حداقل دستمزد را لغو کند با برخورد جدی جامعه کارگری مواجه خواهد شد، افزود: مطابق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، باید میزان افزایش مستمری بازنشستگان در ابتدا در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی مطرح و با مصوب شدن رقم آن به دولت ارسال شود و ما منتظر ابلاغ آن هستیم و امیدواریم مطابق میل بازنشستگان باشد.

محجوب اشاره به ضرورت اعمال باقیمانده متناسب‌سازی سال ۱۴۰۰ و اعمال آن در احکام ۱۴۰۱ بازنشستگان به همراه افزایش سالیانه مستمری نیز گفت: ۲۵درصد باقیمانده متناسب‌سازی همانند افزایش مستمری‌ها باید از فرودین ۱۴۰۱ محاسبه شود. چنانچه مقرر شده که از اردیهشت ماه افزایش مستمری‌ها اعمال شود، ۲۵درصد باقیمانده هم باید توام با آن در نظر گرفته شود.