جمعی از کارکنان وزارت کار با تجمع در محوطه این وزارتخانه، ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی خود، خواستار افزایش حقوق  شدند.

این تجمع در اعتراض به دستور وزیر کار ‎درباره کاهش قابل‌توجه مبلغ حقوق و اضافه‌کاری برپا شد که با شعارهای تندی نظیر «وزیر بی‌کفایت، خجالت خجالت»، علیه عملکرد حجت عبدالملکی همراه بود.