مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: در حوزه پوشش بیمه‌ای یا بیمه اجتماعی در بعد از انقلاب اسلامی بیش از ۷۳درصد جامعه تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند.

میرهاشم موسوی در برنامه زنده گفت‌وگوی ویژه خبری درباره سازوکار اجرایی سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در موضوع فقرزدایی گفت: مشکلات ما از کج‌کارکردی در بخش‌های مختلف در قلمرو رفاه و پیرامون رفاه اتفاق افتاد.

 

وی خاطرنشان کرد: اگر ما منظومه کلی و سازوکار را برای تحقق سیاست‌ها در پیرامون حوزه رفاه نبینیم ممکن است مشکلاتی را در استقرار و تحقق این سیاست داشته باشیم، کج‌کارکردی‌هایی که در نظامات اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی و در بخش‌های پیرامون حوزه تخصصی رفاه و تأمین‌اجتماعی داریم اگر آنها را هم توجه نکنیم و فقط در حوزه مأموریتی و بخشی رفاه و تأمین‌اجتماعی ببینیم ممکن است دچار مشکل و کاستی‌های الان باشیم بنابراین باید یک سازوکار فرابخشی ببینیم و همه قوا پشت این سیاست قرار گیرند.موسوی گفت: نظام چندلایه تأمین‌اجتماعی از سال ۱۳۸۳ تحت عنوان قانون نظام ساختار جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی عنوان شد یعنی حدود ۱۷ سال است ما این نظام را داریم. حال چطور بعد از ۱۷ سال دوباره پاشنه آشیلی که در بند اول این سیاست‌ها اعلام شد استقرار همین نظام است! معلوم است که ما سازوکارهایی که برای استقرار این قضیه می‌خواستیم جامع، کارآمد و توانمند نبوده و همه حاکمیت پشت این قضیه قرار نگرفتند.