مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره تمهیدات این سازمان برای حل مشکل تامین نیروی کار در شهرک‌های صنعتی، از برنامه‌ریزی برای استقرار کارگران در اطراف شهرک‌های صنعتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی رسولیان اظهار کرد: سال گذشته بیش از ۱۲هزار واحد راکد و غیرفعال در داخل و بیرون شهرک‌های صنعتی مورد بررسی و پایش قرار گرفتند. در نهایت با کمک مشاوران این سازمان، استانداران و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ۲۰۶۷ واحد احیا شد که نسبت به سال  1399 رشد ۴۰درصدی داشته و ۱۵درصد از تعداد واحدهای راکد زیرمجموعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی کاسته شده است.

به گفته وی ۱۶۰۰ مورد از این واحدها در داخل شهرک‌ها و ۴۵۰ واحد در بیرون از شهرک‌ها احیا شدند و ۳۶هزار شغل جدید با احیای این واحدها نیز ایجاد شد. برنامه امسال این سازمان نیز احیای ۲۰۰۰ واحد راکد و غیرفعال است.