دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه در ۱۰سال آینده جمعیت کهنسال جامعه ایران دو برابر خواهد شد و این اصلی‌ترین بحران در تامین اجتماعی و بازنشستگی کشور است، گفت: مهمترین بحث ما در چندسال اخیر در حوزه تامین اجتماعی، افزایش حقوق مستمری و بازنشستگی و همچنین بهبود وضعیت متناسب‌سازی حقوق است به‌ویژه اینکه از نظر ما و طبق قانون تامین اجتماعی، باید دریافتی کارگر بازنشسته با همان درصدی افزایش یابد که حقوق کارگران شاغل افزایش می‌یابد.علیرضا محجوب با انتقاد از سیاست دولت در بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه داد: دولت مدعی است که حذف این ارز اثر تورم جهشی ندارد ولی ما معتقدیم دارد و در عمل نیز خواهید دید که مقامات اشتباه می‌کنند.نماینده ادوار پیشین مجلس با تاکید بر اینکه بهانه‌ها در زمینه حذف ارز ترجیحی قابل قبول نیست و اگر مسئولی سوءاستفاده می‌کند یا دلال و واسطه وجود دارد باید دستگیر و مجازات شود، افزود: طبق قانون تمامی حوزه بازرگانی باید در انحصار و مدیریت دولت باشد ولی عده‌ای هنوز مخالف این هستند. همین خصوصی‌سازی‌های بی‌رویه در همه حوزه‌ها ازجمله تجارت، عامل اصلی بسیاری از بلایای اقتصادی امروز ماست.وی اظهار کرد: اگر دولت بتواند نرخ ارز را کنترل کند ممکن است از این گردنه عبور کنیم و از شدت جهش قیمت‌ها کاسته شود، در غیر این صورت با پرش قیمت‌ها، کارگران و مستمندان ضربه جدی خواهند خورد زیرا ریشه گرانی تضعیف ارزش پول و افزایش نرخ ارز است و نه چند دلال خرده‌پا یا یک بقال و فروشنده که به‌نظر عده‌ای قیمت یک جنس را اندکی زیاد کرده‌اند.محجوب، اصلی‌ترین بازنده افزایش نرخ ارز را خود دولت عنوان و تصریح کرد: دولت به‌عنوان خریدار اصلی اجناس خارجی و به‌عنوان بزرگترین مصرف‌کننده در نهایت از افزایش قیمت دلار ضرر خواهد کرد.