یک مقام کارگری افزایش دستمزد ۱۴۰۱ را موجب بهبود معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران دانست و گفت: اختصاص ارزان انرژی به بنگاه‌های اقتصادی موجب رضایت خاطر کارفرمایان و تولیدکنندگان می‌شود و پایداری و امنیت شغلی نیروهای کار را تضمین می‌کند.

سیدابوالفضل اشرف منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: خوشبختانه دستمزد خوبی برای سال ۱۴۰۱ تصویب شد. جامعه کارگری همواره خواستار کاهش فاصله بین تورم و هزینه‌های زندگی بود و امسال تلاش شد تا این فاصله کمتر شود و وضع معیشت خانوارهای کارگری بهبود یابد، از این رو باید به مصوبه شورای عالی کار احترام بگذاریم.وی با اشاره به حضور موثر دولت در جلسه تعیین دستمزد گفت: دولت بنا را بر بی طرفی گذاشت و نتیجه آن رضایت‌مندی قشر کارگری بود.رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران مباحثی که درباره ریزش نیروی کار و زیر سوال رفتن امنیت شغلی کارگران با افزایش دستمزد ۱۴۰۱ مطرح می‌شود را اقدامی ناشایست عنوان کرد و گفت: بعد از مدت‌ها رضایت جامعه کارگری از افزایش دستمزد فراهم شد لذا به جای طرح این گونه مباحث و ایجاد نگرانی در جامعه کارگری باید به ارتقا و بهره‌وری بنگاه‌ها و افزایش انگیزه نیروهای کار در سال جدید توجه کرد.

به اعتقاد اشرف منصوری، افزایش ۵۷درصدی دستمزد موجب بهبود معیشت و حفظ قدرت خرید کارگران در سال ۱۴۰۱ خواهد شد.

وی درعین حال اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی را خواستار شد و پیشنهاد کرد: با توجه به هزینه‌های سنگینی که صنعت‌گران و تولیدکنندگان درباره حامل های انرژی ازجمله برق و گاز می پردازند، دولت با حداقل قیمت آن را در اختیار کارفرمایان بگذارد.به گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با توجه به وفور انرژی و سرمایه‌های زیادی که در حوزه منابع در کشور وجود دارد، اختصاص انرژی ارزان کمک موثری به واحدهای تولیدی در سال جدید خواهد بود و پایداری و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین خواهد کرد.اشرف منصوری گفت: وزارت اقتصاد هم در بحث مالیات می‌تواند شرایط و تسهیلاتی را برای معافیت مالیاتی بنگاه‌ها درنظر بگیرد و رضایت کارفرمایان را جلب کند.