دبیرکل خانه کارگر گفت: اگرچه در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفته می‌شود که این اقدام برای حذف دست رانت‌خواران است اما واقعیت این است که این کار دست کارگران و اقشار ضعیف را از سفره خود کوتاه می‌کند و دست رانت‌خواران بازتر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب گفت: مجلس تصمیم گرفته به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی مبالغ ریالی و بن و... در اختیار مردم قرار دهد ولی انجام این کار بسیار سخت است و باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. شاید اگر این تصمیم گرفته نمی‌شد قیمت دلار باز روند نزولی به خود می‌گرفت اما با این وضعیت فکر نمی‌کنم این اتفاق ادامه یابد.

وی ادامه داد: طبق مطالعات موسسه پژوهش عالی سازمان تامین اجتماعی در فاصله سال‌های ۸۳ تا ۹۶ فقر مطلق ۱۵درصد بود اما از سال ۹۶ تا ۹۸ با خیز قیمت ارز، فقر مطلق به ۳۰درصد افزایش پیدا کرد، بنابراین اگر حذف ارز ترجیحی نیز عملی شود، اتفاق تلخی خواهد افتاد.

محجوب با اشاره به جلسات مزدی شورای عالی کار گفت: با توجه به این تصمیمات، گروه کارگری شورای عالی کار برای افزایش دستمزد امسال نظر قاطع‌تری داشته باشند چون ممکن است قیمت‌ها تا سه برابر افزایش پیدا کند و این برای مردم قابل تحمل نیست.

محجوب گفت: تاکید ما بر افزایش حقوق روی حداقل دستمزد است چراکه در این صورت حقوق مستمری‌بگیران هم به همان نسبت افزایش پیدا خواهد کرد. هر چه افزایش مزد روی مزایای مزدی باشد، بازنشستگان بهره کمتری از افزایش حقوق می‌برند. به همین دلیل جلسات شورای عالی کار هم برای کارگران و هم بازنشستگان مهم است.

دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار می‌خواهیم با پیش‌فرض حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در جلسات مزدی چانه‌زنی کنند.

محجوب با اشاره به سهم ۹۰هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی از بودجه سال آینده گفت: این موضوع در مجلس تصویب شد و امیدواریم این کار جریان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تسریع ببخشد.