جمعی از بازنشستگان گیلانی با امضای طوماری خطاب به شورای عالی کار، خواستار تعیین حداقل مزد و مستمری به اندازه سبد معیشت خانوار شدند.

به گزارش ایلنا، در این طومار که به امضای تعدادی از بازنشستگان رسیده، از اعضای شورای عالی کار به خصوص اعضای کارگری این شورا درخواست شده با توجه به شرایط بد معیشتی، به الزامات بند دوم ماده 41 قانون کار توجه کنند و حداقل مزد را به اندازه حداقل هزینه‌های زندگی خانوار افزایش دهند.

بازنشستگان کارگری گیلان در این طومار آورده‌اند که معیشت خانوارهای بازنشسته در معرض خطر است و باید مزد و مستمری براساس الزامات قانون ترمیم شود.