ایثارگران مخابرات با تجمع مقابل اسن شرکت، نسبت به تعلل در صدور احکام جدید اعتراض کردند.

این عده در گفت‌وگو با ایلنا، از اعتراض نسبت به ‌عدم تبدیل وضعیت خود خبر دادند. نمایندگان جامعه ایثارگران مخابرات می‌گویند: از شهرهای مختلف به تهران آمدیم و مقابل ساختمان اصلی مخابرات جمع شدیم تا نسبت به تعلل در تبدیل وضعیت ایثارگران اعتراض کنیم.

یکی از این نمایندگان افزود: به‌رغم موافقت سهامداران و حکم صریح قانون بودجه سال جاری، مخابرات در تبدیل وضعیت ایثارگران شرکتی تعلل می‌کند. قرار بود کار تبدیل وضعیت نیروهای لیسانس، قبل از پایان سال خاتمه یابد و احکام جدید صادر شود اما روند این کار با تاخیر همراه است.

ایثارگران مخابرات می‌گویند: براساس الزام قانون بودجه، باید تمام ایثارگران نهادهای مختلف قبل از پایان سال تبدیل وضعیت شده و احکام جدید صادر شود حال که سهامداران مخابرات با این امر موافقت کرده‌اند، چرا در روند کار تسریع نمی‌شود؟

خواسته ایثارگران، تبدیل وضعیت تمام نیروهای شرکتی و قراردادی ایثارگر در تمام شرکت‌های پیمانکاری زیرمجموعه مخابرات، بدون توجه به مدرک تحصیلی است.