جمعی از کارگران شاغل در معدن زغال‌سنگ طزره که به صورت پیمانکاری مشغول کارند، با حضور مقابل ساختمان اداری این شرکت، خواستار پیگیری وضعیت شغلی و استخدامی خود شدند.به گزارش ایلنا، یکی از کارگران حاضر در این اجتماع صنفی گفت: در روزهای گذشته کارگران شرکتی معدن زغال‌سنگ طزره دامغان (معادن زغال‌سنگ برناکی، کلاریز، تونل مادر، تونل ۴۳ و بخشی از معدن رزمجای غربی) برای مشخص شدن وضعیت شغلی خود مقابل ساختمان اداری حاضر شدند. آنها خواستار حذف پیمانکاران در مجموعه معادن زغال سنگ طزره هستند.وی با اشاره به اینکه به صورت قرارداد‌ی در شرکت‌های مختلف پیمانکاری به کار مشغول هستیم، گفتند: می‌خواهیم وضعیت استخدامی ما به قرارداد مستقیم تبدیل شود.

یکی دیگر از کارگران با انتقاد از اینکه در نتیجه حضور پیمانکاران، هر ماه بخشی از مطالباتشان پرداخت نمی‌شود و این موضوع کارگران را در شرایط بد مالی قرار داده، گفت: در مجموعه معادن زغال‌سنگ طزره سال‌هاست تحت مسئولیت چند شرکت واسطه‌ای مشغول کار هستیم؛ شرکت‌هایی که هیچ نظارتی بر کار آنها در معادن نیست و امنیت شغلی، جانی و معیشتی کارگران را تامین نمی‌کنند.او گفت: پیمانکاران به دلیل توجه به سود، به دنبال تجهیزات کافی ایمنی فردی و محیطی در معادن نیستند. به همین دلیل هر چند وقت یک بار شاهد وقوع حوادث ناگوار برای کارگران هستیم.

طبق اظهارات وی، میزان دریافت کارگرانی که در کارگاه‌های دولتی کار می‌کنند به نسبت کارگران بخش خصوصی و نیروهایی که زیر نظر پیمانکاران هستند، بسیار متفاوت است و شرکتی‌ها حداقل حقوق وزارت کار را دریافت می‌کنند.