یک کارشناس حوزه کار می‌گوید در صورتی‌که تعریف خط فقر در کشور واقع‌بینانه و صحیح باشد و در اعلام آن وحدت رویه وجود داشته باشد، می‌تواند به جای سبد معیشت مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار گیرد.علی‌اکبر سیارمه در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: برای تعیین حداقل دستمزد، قانون مبنا را محاسبه تورم و هزینه معیشت اعلام کرده است. در مورد تورم، مراجع رسمی رقمی را اعلام می‌کنند و هزینه معیشت نیز جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد اما اینکه بخواهیم شاخص جدیدی به نام خط فقر را لحاظ کنیم، باید به طور رسمی و درست اعلام شود.سیارمه تصریح کرد: هدف از اعلام رقم ۱۱میلیون تومان یا ۱۵میلیون تومان به عنوان خط معیشت چیست؟ اگر روشنگری است که برای جامعه ملموس است اما مسأله مهم این است که خط فقر و میزان آن به هیچ‌وجه واقع‌بینانه و درست نیست و تا زمانی‌که هزینه‌ها در یک کلان‌شهر در سطح یک محله و منطقه با منطقه و محلی دیگر متفاوت است، نمی‌توانیم برآیند روشن و مشخصی از خط فقر داشته باشیم.