عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران از قطع بیمه تکمیلی خانواده‌‌های بازنشستگان خبر داد.

به گزارش ایلنا و به گفته علی‌اکبر عیوضی، بیمه تکمیلی بازنشستگان، کمکی است به سازمان تامین اجتماعی وگرنه باید صفر تا صد خدمات درمانی بازنشستگان رایگان باشد.

او از نقیصه‌ای در ارائه خدمات بیمه تکمیلی خبر می‌دهد که یا ناشی از خطای سیستمی است یا خطای انسانی ولی با تاکید می‌گوید: مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید به این موضوع با دقت رسیدگی کند و نگذارند بروز خطا در شعب سازمان، حقوق بازنشستگان را خدشه‌دار کند.

عیوضیافزود: در روزهای گذشته بیمه تکمیلی ۶۰۰۰  نفر از همسران بازنشستگانِ سراسر کشور به دلایل نامعلوم قطع شده است. بازنشسته برای بستری کردن همسرش به مرکز درمانی مراجعه کرده به امید اینکه بیمه تکمیلی دارد اما ناگهان فهمیده مثلاً شش ماه است که بیمه تکمیلی قطع شده و بعد از مراجعه به شعب تامین اجتماعی به آنها گفته شده به کانون بازنشستگان مراجعه کنید و زمانی که ما به عنوان اعضای هیات مدیره کانون با شعب تامین اجتماعی تماس گرفتیم، گفتند به دلیل خطای سیستمی، کسر از حقوق صورت نگرفته و اشتباهاً مبلغ بیمه تکمیلی کسر نشده است.

نماینده بازنشستگان گفت: بیمه تکمیلی، مساله بسیار مهمی برای بازنشستگان است. نباید به دلیل خطای انسانی یا سیستمی، یک بازنشسته حداقل‌بگیر یا خانواده او را از دریافت خدمات بیمه تکمیلی محروم کنند. بازنشستگان و همسرانشان عموماً درگیر بیماری‌های زمان کهولت هستند و نیاز به بستری دارند. اگر بیمه تکمیلی نباشد، با مستمری ناچیز چهار میلیون تومانی نمی‌توانند هزینه‌های درمان را بپردازند.