رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: جایگزینی سیاست کنترل نرخ تورم به‌جای افزایش دستمزدها طرح خوبی است و همه ما موافق تلاش برای کنترل نرخ تورم هستیم تا فضای کشور به ثبات اقتصادی مناسبی برسد.

علی بابایی کارنامی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، درباره به‌کارگیری سیاست جایگزینی کنترل نرخ تورم با افزایش دستمزدها، گفت: جایگزینی کنترل نرخ تورم به‌جای افزایش دستمزدها طرح خوبی است و همه ما موافق این طرح دولت و تلاش برای کنترل نرخ تورم هستیم تا فضای کشور را به ثبات اقتصادی مناسبی برسد.

وی با بیان اینکه اگر دولت موفق به کنترل نرخ تورم شود ما هم حمایت و تشویق خواهیم کرد، افزود: اما این موضوع نباید در حد شعار باقی بماند و باید سازوکار آن نیز دیده شود.

به عقیده رئیس فراکسیون کارگری مجلس، صرف کنترل نرخ تورم با کاهش دستمزد کارگران و کارمندان سیاست خوبی نخواهد بود.

بابایی کارنامی گفت: باید سرچشمه‌های کاهش و کنترل نرخ تورم را با توجه به شاخص‌های اقتصادی ببینیم و به‌تبع آن بحث دستمزد را نیز به‌عنوان یکی از پارامترهای کاهش نرخ تورم در کشور مدیریت کنیم.

نماینده ساری در مجلس گفت: در نظر گرفتن افزایش دستمزدها به‌عنوان یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم و رشد نقدینگی و پیرو آن کاهش دستمزدها موجب تنزل انگیزه نیروی انسانی، کاهش نرخ بهره‌وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی خواهد شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس در پایان با تأکید به این موضوع که تک‌بعدی فکر کردن به کاهش تورم از طریق کاهش دستمزدها روش منطقی نیست، افزود: البته دولت سیاست‌های خوبی در زمینه کنترل نرخ تورم داشته است و امیدواریم که در اجرا نیز از همان سیاست‌های کلی استفاده کند.