بازنشستگان کارگری گیلان روز گذشته مقابل اداره کل تامین اجتماعی این استان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، این بازنشستگان با بیان اینکه خواسته‌های آنها همگی منطبق با قانون است، خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه خط فقر، ارائه خدمات درمانی رایگان، پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و افزایش تسهیلات و خدمات رفاهی شدند.

یکی از این بازنشستگان گفت: با توجه به تورم فعلی و احتمال افزایش آن در ماه‌های آینده، ما بازنشستگان خواستار افزایش مستمری‌ها به اندازه سبد معاش واقعی هستیم. باید به گونه‌ای حقوق ما را افزایش دهند که سال بعد دوباره دچار سقوط معیشتی نشویم. در عین حال، سازمان تامین اجتماعی باید به تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان ازجمله ارائه خدمات درمانی کاملاً رایگان عمل کند.