معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تاکنون سه جلسه تخصصی کمیته مزد برگزار شده، گفت: تا اسفند ماه 8 تا 9 جلسه دیگر هم برگزار می‌شود.

علی‌حسین رعیتی‌فرد در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در مورد اینکه آیا تعیین سبد معیشتی خانوار کارگری در جلسات کمیته دستمزد انجام شده، ‌گفت: قرار است وزارت اقتصاد، آمار شاخص‌های اقتصادی را اعلام کند که هنوز جمع‌بندی نکرده و بعد از آن سبد معیشت خانوار میانگین کارگری مشخص خواهد شد.وی گفت: به نظر من تا اسفند ماه امسال در مجموع 8 تا 9 جلسه کمیته دستمزد کارگران برگزار خواهد شد. جلسات شورای عالی کار هم هر ماه یک جلسه طبق تقویم در شنبه‌های هر ماه برگزار می‌شود.

رعیتی‌فرد در مورد این که آیا آخر سال حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص خواهد شد، تأکید کرد: قبل از پایان سال حتماً تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص می‌شود.

وی در مورد اینکه تاکنون مشکلات چه تعداد از کارگاه‌های دارای مشکل حل شده، ‌گفت: برای رفع مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی پیگیری می‌کنیم و هر کارگاهی که مشکلی داشته و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام می‌شود و تاکنون نیز مشکل بسیاری از کارگاه‌ها حل شده است.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ‌آیین‌نامه تبصره 2 ماده 149 قانون کار که در مورد تأمین مسکن کارگران است در جلسه بعدی شورای عالی کار بررسی می‌شود. البته قبلاً آیین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه شده بود اما مشخص نبود که کدام کارگران ذینفع و کدام‌ها نیستند، لذا قرار است این آیین‌نامه مجددا براساس نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در دستور شورای عالی کار قرار گیرد و یک بار دیگر بررسی شود.

رعیتی‌فرد در مورد وضعیت شرکت هفت‌تپه بعد از برگشت دولت نیز گفت: بعد از اینکه به دلیل عدم اهلیت فرد خریداری شده، این شرکت به دولت برگشت در اختیار صنایع نیشکر کارون قرار گرفته و تصمیم برای واگذاری مجدد آن برعهده سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.