کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز روز شنبه (۱۱ دی) با استاندار فارس دیدار کردند.

به گزارش ایلنا، دیروز کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز، مقابل خانه کارگر استان فارس واقع در شهرستان شیراز تجمع کردند و خواهان ملاقات با استاندار شدند. بنا بر این گزارش، «محمد هادی ایمانیه» استاندار فارس، در محل خانه کارگر حضور یافته و کارگران بازنشسته مخابرات راه دور توانستند با وی ملاقات کنند.

در این دیدار، بازنشستگان مخابرات راه دور شیراز به اجرا نشدن مصوبات سفر استانی دولت اعتراض کردند. بر اساس این مصوبات، باید زمینه پرداخت مطالبات ایام اشتغال کارگران بازنشسته این شرکت که از دهه ۸۰ بلاتکلیف باقی مانده، فراهم شود.

طبق این گزارش، حدود ۱۳۰۰ کارگر بازنشسته این شرکت، بیش از ۳۵ میلیارد تومان طلبکار هستند. این طلب مربوط به خسارت‌های تاخیر و تادیه است که تاکنون به سبب روشن نشدن وضعیت کارخانه که در بحران اقتصادی دهه ۸۰ تعطیل شد، تعیین تکلیف نشده است.