با فراخوان خانه کارگر، جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل مجلس حضور یافتند و خواستار عدم تصویب طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی در مجلس شدند.

به گزارش ایلنا، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این اجتماع گفت: طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات، با از بین بردن ۱۴هزار میلیارد تومان از منابع سازمان، حیات تامین اجتماعی را متوقف می‌کند، لذا سازمان تامین اجتماعی باید از این طرح مستثنی شود.

صادقی افزود: این نمایندگان مجلس، نماینده کارگران هستند یا سرمایه‌داران؟ تامین اجتماعی ۲۰هزار و ۷۰۰ میلیارد در هر ماه پرداختی دارد که این طرح ۱۴هزار میلیارد تومان آن را می‌بلعد. با این طرح، طلبکار مجرم شده و مجرم طلبکار.