پس از گذشت حدود ۲۰ماه از تعدیل ۱۲۰ کارگر قراردادی کارخانه کنتورسازی ایران در استان قزوین، هنوز این کارگران برای بازگشت به کار خود معطل مانده‌اند.

کارگران کارخانه کنتورسازی که از ابتدای فروردین ماه سال گذشته (۹۹) تا امروز بیکار شده‌اند، خواستار بازگشت به کار خود شدند.

این کارگران در تماس با ایلنا گفتند: پس از نزدیک به ۱۵ تا ۱۸ سال فعالیت از سوی کارفرما به عنوان نیروی مازاد تلقی شده و در نتیجه از ابتدای فروردین ماه سال ۹۹ بیکار شده‌ و مقرری بیمه بیکاری دریافت می‌کنیم.

یکی از کارگران واحد تولیدکننده کنتورهای برق که در شهرک صنعتی البرز قزوین واقع شده است، در توضیح این ماجرا گفت: کارفرما از اوایل فروردین ماه سال ۹۹حدود ۱۵۰ کارگر را به دلیل شیوع کرونابه خانه فرستاد و گفت در صورت بهبود شرایط همه آن‌ها را دوباره استخدام می‌کند با این‌حال تاکنون فقط با حدود ۳۰ نفر از کارگران به مرور تماس گرفته شده و مابقی با دریافت مقرری بیمه بیکاری نگران وضعیت شغلی و معیشتی خود هستند.وی افزود: این کارخانه دارای ظرفیت‌های تولید و اشتغال‌زایی و ماشین‌آلات روز دنیاست. با این حال در یک مقطع مسئولان تصمیم گرفتند کارخانه را زمانی در اوج قرار داشت، به بخش خصوصی واگذار کنند اما خریدار به‌جای توسعه فعالیت‌های آن، کارخانه را به تعطیلی کشاند.وی ادامه داد: از زمان تغییر ساختار، در این مدت شاهد اتفاق خاصی برای توسعه کارخانه نبودیم و تنها چیزی که مشاهده شد تعدیل و تعطیلی کنتورسازی بود که تجمعات کارگری را در پیش داشت. به هر صورت کنتورسازی امروز از واحدهایی‌ست که از سوی مسئولان به حال خود رها شده و با اجاره دادن دو سالن خود به دو واحد مجزای دیگر تولید جدی ندارد.او گفت: کارگران اخراجی کارخانه کنتورسازی، در حال حاضر تحت پوشش بیمه بیکاری هستند و مقرری بیمه بیکاری شماری از آن‌ها هم به اتمام رسیده است.به گفته وی؛ همه کارگران با ۱۸ تا ۱۹سال سابقه کار به دلیل آنکه از نظر سن و سابقه در آستانه بازنشستگی قرار دارند، خواهان بازگشت به کار قبلی خود هستند.