سرپرست سازمان تامین اجتماعی گفت: با تصویب نهایی اصلاحیه ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مجلس، امکان پوشش بیمه‌ای تمامی واجدان شرایط بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی فراهم می‌شود.

به گزارش توسعه ایرانی، میرهاشم موسوی با اشاره به تصویب نهایی طرح اصلاح ماده (۵) بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: مخاطرات و آسیب‌های شغلی کارگران ساختمانی به لحاظ حوادث، بیماری‌ها و ازکارافتادگی، دغدغه مشترک نمایندگان مجلس و تأمین اجتماعی در لزوم توسعه پوشش بیمه‌ای این  قشر است.

وی اظهار امیدواری کرد با حمایت و پشتیبانی قاطبه نمایندگان، این اصلاحیه به تصویب نهایی نمایندگان در صحن علنی مجلس نیز برسد.