کارکنان دادگستری در اعتراض به شرایط نامناسب معیشتی و حقوق پایین مقابل مجتمع‌های قضایی کل و دادگاه‌های تجدیدنظر تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، تجمع‌کنندگان می‌گویند: ما کارمند دولت هستیم و از دولت حقوق می‌گیریم ولی در دستگاه قضا خدمت می‌کنیم در حالی‌که این دو دستگاه کاملا مستقل از هم هستند.کارکنان دادگستری معتقدند که زیر سایه حقوق و مزایای قضات، اسمی از آنها برده نمی‌شود و متأسفانه تاکنون شاهد هیچ اقدام مثبتی از سوی مسئولین در خصوص رسیدگی به وضعیت‌شان نبوده‌اند.

آنها می‌گویند: حجم کارمان بالاست. در این سال‌ها و با افزایش مشکلات اقتصادی و به تبع آن مشکلات اجتماعی از قبیل اعتیاد و همچنین ضعف فرهنگی دولت‌ها، حجم پرونده ورودی به قوه قضاییه به طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و تا 17 میلیون پرونده در سال آمار ثبت شده است و این نشان از حجم کار دارد.

کارکنان دادگستری افزودند: در این سال‌ها و با افزایش افسارگسیخته تورم، کارمندان اداری به زیر خط فقر رفته‌اند. بعضی از آنها دچار مشکلات خانوادگی شده‌اند و بعضی رو به شغل دوم مانند مسافرکشی و کار در آژانس‌ها آورده‌اند تا بتوانند از پس مخارج خود و خانواده‌هایشان برآیند.

آنها می‌گویند: هیچ مزایایی برای کارمندان اداری در نظر گرفته نشده است. ما حق ایاب و ذهاب نداریم و اضافه‌کار ناچیز گرفته و امکانات اداری فرسوده‌ای داریم.

به اعتقاد آنها، حساسیت و فشار کار در قوه قضائیه به قدری است که هر کسی نمی‌تواند آن را تحمل کند. دقت در انجام وظایف محوله و سرعت ازجمله ضروریات این شغل است و یک اشتباه جزئی از سوی هر‌ کارمند می‌تواند باعث اطاله دادرسی شود.

آنها تاکید دارند: در این سال‌ها کارکنان نجیب اداری قوه قضائیه به‌رغم همه کاستی‌ها و کمبودها و مشکلات با جان و دل به مردم خدمت کرده و خواهند کرد اما مشکلات روزافزون کاری و اقتصادی و بی‌تفاوتی و بی‌عملی مسئولین، انگیزه‌ها را در این قشر زحمتکش کم و حتی از بین برده است.