کارگران روغن نباتی گلنار در ادامه تجمع صنفی روز شنبه خود، در انتقاد به آنچه بی‌توجهی کارفرما به وضعیت مطالبات مزدی و شغلی خود می‌خوانند، صبح دیروز (نهم آبان ماه) در محوطه مجتمع و مقابل دفتر مدیریت حاضر شدند.

به گزارش ایلنا، یکی از این کارگران در تشریح اعتراض خود و همکارانش گفت: بعد از گذشت دو روز اعتراض صنفی برای وصول مطالبات مزدی، متاسفانه هیچ مسئولی در کارخانه حاضر نمی‌شود و پاسخگوی مطالباتمان نیست.

به گفته وی، مسئولیت کارخانه روغن گلنار کرمان را چندین سال است بخش خصوصی برعهده دارد. مسائل و مشکلاتی سبب ایجاد اختلاف میان مدیران شرکت و کارگران شده که شماری از موارد اختلاف کارگران و کارفرما؛ تعطیلات اجباری بدون حقوق، کسر مرخصی، کاهش میزان تولید، عقد قراردادهای کوتاه‌مدت یک‌ماهه، شب‌کاری‌های دوهفته‌ای مداوم و بی‌توجهی به مشکلات کارگران و از مهم‌تر تهدید کارگران در صورت اعتراض به اخراج است.

وی با بیان اینکه کارگران این کارخانه ساعت کاری مشخصی ندارند و در برخی موارد و به خواست کارفرما شیفت شب‌کاری یا روزکاری ۱۲ساعته انجام می‌دهند، افزود: مطالبات دیگری از کارفرما در ارتباط با سنوات، اضافه‌کاری‌ها و پرداخت حق بیمه به تامین اجتماعی داریم که به دلیل بی‌توجهی کارفرما، وصول این مطالبات چندین ماه دچار مشکلات شده است.

یکی دیگر از کارگران حاضر در این تجمع صنفی مدعی شد که دو روز است که دست از کار کشیده‌ایم و خواهان رسیدگی به خواسته‌های خود هستیم. مسئولان شرکت حاضر به مذاکره و شنیدن خواسته‌های ما نیستند. آنها یک بار به جمع کارگران آمدند و برای متفرق کردن کارگران تهدید به اخراج کردند. ما برای جلوگیری از هرگونه درگیری از نهاد قضایی و انتظامی انتظار داریم با بررسی همه اسناد مورد ادعای کارگران کارخانه روغن نباتی گلنار، به موضوع ورد پیدا کنند.

وی درباره پیگیری موضوع از سوی اداره کار استان کرمان گفت: بازرس ادار کل کار استان در محل کارخانه حاضر شد و با تشکیل جلسه سه‌جانبه تمامی موارد را بررسی و گزارشی مکتوب تهیه کرد اما ما کارگران از نتیجه این جلسه باخبر نیستم. درصورتی‌که به درخواست‌های به حق ما پاسخ مثبت داده نشود، اعتراضات ادامه خواهد داشت.