در حالی‌که کارگران شهرداری رودبار زیتون خواستار پرداخت مطالبات چهار ماهه خود هستند، شهردار این شهر می‌گوید که با تامین منابع مالی قصد دارد تا پایان ماه جاری یک ماه از معوقات مزدی کارگران را بپردازد.

به گزارش ایلنا، جمعی از کارگران شهرداری رودبار از شرایط دشوار زندگی خود خبر دادند و گفتند: در این اوضاع اقتصادی، حقوق کارگران شهرداری رودبار ۴ ماه به تاخیر افتاده و ما به‌رغم همه سختی‌ها مجبوریم بدون دریافت حقوق کار کنیم. این کارگران که در سال جاری یک ماه و نیم از مطالبات خود را به صورت علی‌الحساب دریافت کرده‌اند، گفتند: باید برای دریافت معوقات مزدی خود دوندگی کنیم. شهرداری رودبار ادعا می‌کند بودجه ندارد و منابع مالی کافی برای پرداخت حقوق کارگران ندارند. آنها با بیان اینکه مهمترین عامل تاخیر در پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداری، مربوط به شکایت طلبکاران مالی شهرداری است که در برخی موارد حساب‌های مالی شهرداری را مسدود می‌کنند، اظهار داشتند: همه گرفتاری‌های امروز شهرداری مربوط به عملکرد شهرداران سابق است. همزمان شورای شهر نیز نظارت مناسبی بر کار شهرداری نداشته است. آنها با انتقاد از اوضاع نامناسب معیشتی خود اظهار داشتند: علاوه بر دیرکرد در پرداخت دستمزدها، کارگران در زمینه پرداخت حق بیمه‌ها نیز با مشکل روبه‌رو هستند. در همین زمینه «شهرام پیراندرخ» شهردار شهر رودبار با بیان اینکه پیگیر موضوع مطالبات کارگران شهرداری هستم، افزود: کمبود منابع مالی علت به تاخیر افتادن دستمزد کارگران است چرا که شهرداری رودبار هیچ‌گونه منبع درآمد پایداری ندارد. وی با بیان اینکه حدود دو روز است مدیریت شهری شهر رودبار را پذیرفته، افزود: کارگران 3 تا ۴ ماه طلب مزدی دارند که مربوط به ماه‌های قبل است. مطالباتی در زمان مدیریت شهرداران قبلی اتفاق افتاده و به مدیران فعلی به ارث رسیده اما من تمام تلاش خودرا برای پرداخت آن می‌کنم.