«شرکت پیمانکاری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین» مسئولیت معدن «میدوک» شهر بابک استان کرمان را برعهده دارد، اما اختلاف میان کارفرمای مادر و شرکت پیمانکاری سبب بروز مشکلاتی برای مزدبگیران شده است.

به گزارش ایلنا، کارگران «شرکت پیمانکاری شرکت راه‌سازی و معدنی مبین»، از پیمانکاران دست اول شرکت ملی صنایع مس ایران، در اعتراض به وضعیت خود و بازداشت ۴ کارگر مقابل اداره کار و اداره اماکن شهر بابک تجمع کردند.

به گفته این کارگران؛ پیش از این، کارگران نسبت به وضعیت خود معترض بودند و پیمانکار تصمیم به اخراج آن‌ها داشت اما درنهایت تصمیم بر این شد تا کارگران با همان شرایط به کار خود ادامه دهند و کارفرما هیچ کارگری را اخراج نکند. اگرچه تصمیم بر عدم اخراج کارگران بود اما شرکت پیمانکار ۷ نفر از کارگران را روز اول مهرماه اخراج می‌کند. به گفته برخی منابع کارگری؛ اخراج ۷ نفر از نیروی کار این شرکت سبب درگیری میان مدیران شرکت و دیگر کارکنان شد. بر اثر این اتفاق، چند نفر از مدیران شرکت پیمانکاری در درگیری آسیب دیدند و متعاقب آن۴ کارگر بازداشت شدند.  کارگران مدعی هستند؛ بازداشت‌شدگان در درگیری حضور نداشته‌اند اما به دلیل پیگیری مطالبات از سوی شرکت پیمانکاری متهم به ضرب و جرح شده‌اند. آنها همچنین خواهان آزادی همکاران بازداشت شده خود و رسیدگی به مطالباتشان هستند.

درخواست کارگران فراتر از قانون است

معاون اجرایی شرکت راهسازی و معدنی مبین درباره شرایط این شرکت توضیح داد: ما مسئولیت اجرایی معادن متعددی را برعهده داریم و بیش از ۳۰ سال است که مدیریت معدن میدوک شهرستان بابک یکی از پروژه‌های ماست. وحید محمدی ادامه داد: در این معدن مسائلی مثل دستمزد کارگران و طرح طبقه‌بندی مشاغل که مورد تایید قانون کار است، از سوی شرکت مورد توجه قرار گرفته است. شرایط پرداخت کارگران نیز بر اساس قانون است اما مزایای شغلی و طرح طبقه‌بندی مشاغل به مراتب فراتر از الزامات قانون کار است. به گفته معاون اجرایی این شرکت؛ به دلیل اینکه کارگران درون معدن اشتغال دارند، مدیران شرکت معتقدند تا پرداختی مزایای کارگران بیشتر از حداقل‌های قانونی باشد. اما آنچه که مورد نظر کارگران است، پر شدن اختلاف دستمزد میان کارگران پیمانکاری و نیروهای شرکت ملی مس است که نوع بیان این موضوع می‌تواند موجب تشویش شود. وی ادامه داد: پس از ایجاد فضای تشویش در میان کارگران، عوامل مذکور به محیط کارگاه رفتند و معاون کارگاه را که خواهان گفتگو با کارگران بوده مورد ضرب و شتم قرار دادند.  معاون اجرایی شرکت یادآور شد: این عده، دیگر مدیران را نیز تهدید به ضرب و شتم کردند که این موضوع هم‌اکنون در شورای تامین و دادگستری در حال رسیدگی است و رای نهایی صادر خواهد شد. به گفته محمدی، به دلیل نامساعد بودن شرایط، در حال حاضر کارگاه تعطیل شده است.