کارگران شهرداری رودبار در استان گیلان خواستار دریافت بخشی از مطالبات معوقه برای تامین خرج و مخارج مربوط به شروع سال تحصیلی فرزندان خود شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران گفتند: بابت ۴ ماه مطالبات مزدی سال جاری طلبکاریم. با توجه به مخارج سنگین تحصیلی فرزندان دانش‌آموزان و دانشجویمان از شهرداری می‌خواهیم بخشی از این طلب مزدی را پرداخت کند. طبق این گزارش، حدود ۷۰ کارگری که در شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن به صورت رسمی، قراردادی و پیمانی مشغول کار هستند، از اردیبهشت ماه سال جاری بابت مطالبات مزدی خود طلبکارند. در عین حال چندین سال سنوات و مانده مرخصی این کارگران نیز پرداخت نشده است. این افراد که از کارگران قدیمی شهرداری محسوب می‌شوند، گفتند: دستمزد فروردین ماه خود را با چهار ماه تاخیر حدود یک ماه پیش دریافت کرده‌ایم و از آن پس دریافتی دیگری نداشته‌ایم.