یک فعال کارگری گفت: طی ۵ سال گذشته دستمزد کارگران شاغل در کوره‌پزخانه‌ها به دلیل بی‌توجهی وزارت کار و مسئولان وقت این وزارتخانه، به صورت جزیره‌ای و خارج از چارچوب قانون پرداخت شده است. غلامرضا عباسی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر اظهار داشت: در کوره‌پزخانه‌ها دو نوع کارگر مشغول به کار هستند؛ کارگران فصلی که همراه با خانواده‌هایشان هستند و خشت تولید می‌کنند و کارگران دائمی که این خشت‌ها را تبدیل به آجر می‌کنند. قائم مقام کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه مشکل قدیمی این کارگران بهداشت، بیمه، درمان و دستمزد است، افزود: از اوایل انقلاب تا سال ۹۵ دستمزدهای این کارگران به صورت پیمان دسته‌جمعی منعقد می‌شد و هر ساله پس از تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار، در قالب این پیمان مزد کارگران کوره‌پزخانه با نظارت اداره کار مشخص می‌شد. وی افزود: از سال ۹۵ به بعد با بی‌توجهی وزارت کار، هنوز این تفاهم‌نامه در قالب پیمان دسته‌جمعی منعقد نشده و کارگران از دریافت دستمزد واقعی خود محروم شده‌اند و دستمزدها به صورت جزیره‌ای پرداخت می‌شود و از چارچوب قانون خارج شده، یعنی هر کارفرمایی بنا به سلیقه خود دستمزد می‌پردازد. عباسی گفت: معاونت روابط کار وزارت کار با کم اهمیت جلوه دادن دستمزد کارگران کوره‌پزخانه‌ها و عدم نظارت بر این بخش، به معیشت این قشر آسیب زده و به همین ترتیب بیمه، بهداشت، ایمنی و سایر مؤلفه‌های حقوقی نیز به دست فراموشی سپرده شده است. وی افزود: بازرسان بیمه تأمین اجتماعی به صورت موردی به کوره‌پزخانه‌ها سر می‌زنند و اهمیت زیادی به اوضاع آنجا نمی‌دهند. اغلب کارفرماها نیز کارگران فاقد بیمه را پنهان می‌کنند تا بازرسان با آنها صحبت نکنند. این فعال کارگری افزود: اگر خیرین به این کارگران کمک نکنند، معاش این خانواده‌ها بحرانی خواهد شد. خیرین بیشتر از دولتی‌ها به این افراد توجه دارند.