وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه جلسات شورای عالی کار باید هر سه ماه یک بار برگزار شود، گفت: مشکلاتی که خارج از اختیارات وزارتخانه است را در دولت پیگیری می‌کنم. به گزارش توسعه ایرانی، حجت‌الله عبدالملکی در جمع تشکل‌های صنفی کارگران کشور اظهار داشت: دغدغه نمایندگان تشکل‌های کارگری همچون رفاه کارگران، امنیت شغلی، مسکن و رفاه اجتماعی به موضوع کلان کشور برمی‌گردد. به عنون مثال هر یک درصدی که تورم افزایش می‌یابد بخشی از رفاه جامعه ازجمله رفاه کارگران تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر رئیس‌جمهور یک اقتصاددان را در رأس وزارت تعاون قرار داده، به این دلیل است که دغدغه دارد تا رفاه کارگران با محوریت کنترل تورم و ایجاد اشتغال تأمین شود. وی خطاب به نمایندگان تشکل‌های حاضر در جلسه ادامه داد: از همه شما درخواست می‌کنم که گزارشی در مورد مشکلات صنفی و راهکارها به بنده ارائه کنید. ما سعی می‌کنیم این مسائل را در کمیته‌های تخصصی مسکن، دستمزد و قراردادهای کارگری دسته‌بندی و راه‌حل‌ها را دنبال کنیم. عبدالملکی افزود: در این کمیته‌ها تعدادی از نمایندگان کارگران نیز حضور خواهند یافت و از مجلس نیز نمایندگانی مانند آقایان بابایی و عنابستانی در این کمیته عضو خواهند شد تا در نتیجه دستورالعمل عملیاتی از این کمیته‌ها حاصل شود. وزیر کار گفت: همچنین بخشی از مشکلات جامعه کارگری خارج از اختیارات وزارتخانه است و باید در دولت پیگیری شود که قول قطعی می‌دهم حتماً این مسائل را در دولت پیگیری کنیم. وی تصریح کرد: رئیس جمهوری دغدغه مسائل کارگران را دارد و در سطح مجلس نیز با یک مجلس انقلابی مواجه هستیم. از این رو امیدواریم کارها جلو برود و مشکلات حل شود.