مابه‌التفاوت پنج ماهه حقوق معلمان براساس احکام اصلاح شده منطبق با قوانین و مقررات همراه با حقوق شهریورماه پرداخت می‌شود. به گزارش روابط عمومی سازمان برنامه و بودجه، احکام «فوق‌العاده ویژه معلمان» براساس مفاد قانونی صادر و مبالغ آن در شهریورماه سال جاری همراه با مابه‌التفاوت پنج ماهه، پرداخت می‌شود. طبق این خبر، احکام فوق‌العاده ویژه معلمان مطابق قانون پرداخت خواهد شد و مبنای این فوق‌العاده ویژه بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه مورخ پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، هیأت وزیران است.