عضو هیأت امنای تامین اجتماعی به انتقاد از رویکردهایی پرداخت که نظام تامین اجتماعی مبتنی بر محاسبات بیمه‌ای را مولفه افزایش سهم منابع انسانی از هزینه‌های بنگاه‌داری معرفی می‌کنند. اکبر شوکت در گفت‌وگو با ایلنا گفت: در سال‌های گذشته، وزارت صمت به بزرگنمایی نقش تامین اجتماعی در هزینه‌های تولید دست زده و تامین اجتماعی را در کنار ۸ سرفصل دیگر به عنوان مقررات مخل تولید معرفی کرده، بدون اینکه به واکاوی بی‌طرفانه نقش تامین اجتماعی بپردازد. شوکت افزود: قاعدتا وزیری که به این وزارتخانه آمده باید براساس داده‌های علمی صحبت کند و اولویت‌های خود را براساس رویکردهای عامه‌پسند، اعلام نکند. متاسفانه در برنامه‌هایی که از وزاری قدیم و جدید صمت می‌بینیم عوامل مخل تولید، همواره شبیه به یکدیگر هستند، در نتیجه مشخص است که اولویت‌های آنها را کارشناسان و مدیران ثابت وزارتخانه و بخش‌های اقتصادی مرتبط با این وزارتخانه، تهیه می‌کنند. عضو هیأت امنای تامین اجتماعی با بیان اینکه گردآوری سیاهه‌ای از مشکلات در بخش صنعت، چندان سخت نیست، گفت: اکثر بررسی‌هایی که توسط مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، نشان می‌دهند که تامین اجتماعی در اولویت‌های پایین‌دستی رفع موانع تولید قرار دارد و سهم آن از سرجمع هزینه‌های تولید بسته به هزینه‌های ثابت و متغیر بنگاه‌ها و تعداد نیروی انسانی، در بنگاه‌های بزرگ، متغیر و بین ۵ تا ۱۰درصد و در بنگاه‌های کوچک و متوسط، حدود ۲ تا ۳ برابر این میزان است. این فعال کارگری تصریح کرد: دولت به جای اینکه، زمینه‌های بحران مانند نبود بازار، مشکلات زیست‌محیطی، بدهی بانکی و جرایم وارد شده به اصل بدهی و سود آن، زمان‌بر بودن دریافت مجوزها، تحریم و مشکل تامین مواد اولیه، واردات بی‌رویه محصولات مشابه تولید داخل و مشکلات گمرکی، ضعف دیپلماسی اقتصادی و موانع انتقال ارز به کشور و... را حل کند که ۹۰درصد مشکلات تولیدکنندگان را شامل می‌شود، روی حذف معوقات کارفرمایان تمرکز می‌کند یعنی منابع وصول حق بیمه و گذران معیشت کارگران. چون زورشان به مشکلات بالادستی که عمومیت دارند و همه‌گیر هستند، نمی‌چربد، بر مسائل پایین‌دستی که عمومیت ندارند و برای تمام کارفرمایان اتفاق نمی‌افتند، متمرکز می‌شوند، بعد هم نتیجه می‌گیرند که باید برای حل مشکل تولیدکنندگان با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم کنیم. آیا تفاهم می‌کنند که منابع تامین اجتماعی را بدون ایجاد منابع پایدار دیگر، کاهش دهند؟ وی افزود: تامین اجتماعی چک‌سفیدامضای وزارتخانه‌های دولت نیست که با تفاهم و توافق آن را تبادل کنند، بدون اینکه بیمه‌شدگان و بازنشستگان در مورد آن نظری داده باشند. سیاست‌های مبتنی بر جداافکنی کارگران از رفاه اجتماعی، معنایی جز ویران کردن تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی ندارد. عضو هیأت امنای تامین اجتماعی افزود: همین امروز هم سازمان به دلیل سنگین شدن وزن تعهدات دولت، ماهیانه ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد و باید برای جبران آن اموالش را بفروشد. در این شرایط سخن از سیاست‌هایی می‌شنویم که وحشت آفرین است. می‌خواهند محل ارتزاق ۵۷درصد جمعیت کشور را از بین ببرند. به رئیس جمهوری و وزیر صمت توصیه می‌کنم که مراقب افرادی که در پوشش حمایت از تولید، قصد زدن ریشه تامین اجتماعی را دارند، باشند. اینها به باندهای قدرت و ثروت وصل هستند و در تمام دولت‌های گذشته نفوذ کرده‌اند.