بازنشستگان کشوری و لشگری سال ۹۹ برای پیگیری پرداخت پاداش قانونی پایان خدمت خود به رئیس‌جمهور نامه نوشتند.

به گزارش ایلنا، در این نامه آمده است: ما بازنشستگان کشوری و لشگری سال ۹۹ بعد از گذشت یک سال هنوز متاسفانه موفق به دریافت پاداش قانونی پایان خدمت خود نشده‌ایم و این امر متاسفانه ناشی از تعلل دولت پیشین است که تا امروز به درازا کشیده شده است.

در بخش دیگری از این نامه آمده است: در این اوضاع کرونایی و نیز وضعیت وخیم اقتصادی تمام چشم امیدمان به شما و تیم قدرتمند اقتصادی‌تان است که با غلبه بر تمامی مشکلات به درخواست ما قاطبه بازنشستگان کشوری جامه عمل بپوشید، بلکه با این اندک مبلغ، بتوانیم گوشه‌ای از زخم‌ها و آلام خود را تسکین دهیم. پیش از این به کرات پیگیر بوده‌ایم؛ چه از طریق برنامه بودجه، چه از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و چه از طریق وزارتخانه آموزش و پرورش ولی متاسفانه پاسخی نگرفته‌ایم. از شما به عنوان سکاندار دولت درخواست داریم تا هرچه زودتر پاداش ما واریز شود.