رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی تکمیل سامانه جامع روابط کار را اقدامی مثبت در جهت شفاف‌سازی نوع قراردادهای کار و به سود جامعه کارگری و کارفرمایی دانست و گفت: طرح‌هایی که در راستای حمایت از کارگران پیش‌بینی شده ادامه یابد. فتح‌الله بیات در گفت‌وگو با ایسنا درباره تکمیل سامانه جامع روابط کار گفت: این سامانه مزیت‌های فراوانی دارد و موجب انتفاع کارگران و کارفرمایان از خدمات آن می‌شود. کارفرمایان و کارگران موظف به ثبت‌نام و احراز هویت در سامانه هستند و با ثبت اطلاعات کارگران توسط کارفرمایان، قراردادهای کار شفاف‌سازی و ساماندهی می‌شود. به گفته وی اگر این سامانه از سوی وزارت کار به طور کامل عملیاتی شود و نظارت دقیقی بر آن صورت گیرد، وضعیت قراردادهای کار و نوع آنها مشخص می‌شود.