کارگران شرکت آب و فاضلاب هویزه حدود ۸ ماه حقوق و ۳ سال حق بیمه پرداخت نشده دارند. این کارگران روز یکشنبه (۱۷ مرداد) مقابل اداره آبفای این شهردست به تجمع زدند.

یکی از کارگران آبفای هویزه به ایلنا گفت: کارگران شاغل در آبفای هویزه که به عنوان کارگران خدمات و اپراتور ایستگاه‌های آب و فاضلاب در مناطق مختلف شهر هویزه مشغول به کار هستند، حدود ۸ ماه حقوق و حدود سه سال حق بیمه طلبکارند.

این کارگر با اشاره به میانگین ۱۵ تا ۱۹ سال سابقه کاری خود همکارانش در آبفای هویزه گفت: ما کارگران با روزی ۱۲ ساعت کار مداوم و سخت از حداقل‌های مزدی محروم هستیم و مسئولان اداره آب و فاضلاب هویزه به مشکلات‌مان اعتنایی نمی‌کنند. وی در ادامه یادآور شد: سال‌هاست پیگیر وضعیت شغلی‌مان از مسئولان آبفای هویزه هستیم اما تاکنون آنها تصمیم جدی برای حل مشکلاتمان نکرده‌اند و این موضوع هر روز نگرانی ما را بیشتر می‌کند چراکه جدا از مشکل ناکافی بودن مزد، کارفرما نیز در مقاطعی حق بیمه ما به طور کامل پرداخت نکرده است.