نشست بررسی خواسته صنفی اخیر کارگران شاغل در شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌های نفتی و پتروشیمی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد. به گزارش توسعه ایرانی، معاون روابط کار در این نشست گفت: بررسی خواسته صنفی کارگران و چگونگی اجرای قوانین و مقررات مرتبط با امور کارگر و کارفرما و بررسی همکاری وزارت نفت به عنوان کارفرمای اصلی در راستای تعامل و همفکری بیشتر در حل و فصل موضوعات هدف برگزاری این نشست است. حاتم شاکرمی بیان کرد: همچنین بر ارتقای سطح ایمنی و خدمات رفاهی و اجرای قانون در رابطه با نظام مزدی (طرح طبقه‌بندی مشاغل)، زمان استراحت و مرخصی و ایجاد تشکل‌های کارگران براساس قانون و عرف جاری در منطقه با اولویت بازرسی‌های مستمر توسط بازرسین قانونی تاکید شد. وی با اشاره به ضرورت حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان در سطح منطقه‌ای و ملی در این نشست‌ها خاطرنشان کرد: مقرر شد با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان و استفاده حداکثری از ظرفیت گفت‌وگو و مذاکرات در قالب سه‌جانبه‌گرایی، نشست مشترک نمایندگان دولت کارگر و کارفرما در عسلویه یا مرکز استان بوشهر و خوزستان ظرف حداکثر هفته جاری برای تفاهم و هماهنگی بیشتر و به حداقل رساندن اختلاف نظرها برگزار شود.