کارگران شهرداری خرمشهر حدود شش ماه دستمزد پرداخت نشده دارند. این کارگران، روز شنبه دست به اعتراض صنفی زدند. به گزارش ایلنا، کارگران مجموعه شهرداری خرمشهر در استان خوزستان می‌گویند که حدود شش ماه دستمزد پرداخت نشده دارند و بیمه آنها نیز چندین ماه پرداخت نشده است. این کارگران از افزایش میزان مطالبات مزدی خود در ماه‌های آینده ابراز نگرانی کردند و گفتند که مشکلات معیشتی و عدم پرداخت مطالبات، مشکلات بسیاری برای خانواده‌های آنها به وجود آورده است. به گفته یکی از کارگران، به‌رغم اینکه مسئولان شهری از وضعیت مطالبات آنها باخبرند اما درباره پرداخت مطالبات مزدی کارگران شهرداری خرمشهر اقدامی صورت نگرفته است.