معاون استاندار مرکزی از پرداخت حقوق اردیبهشت ماه کارگران واحد تولیدی آذرآب در هفته آینده خبر داد. به گزرش ایلنا، بهروز اکرمی در نشست کمیسیون کارگری استان مرکزی که به دنبال اعتراض کارگران صورت گرفت، افزود: بررسی و پیگیری مشکلات شرکت صنایع آذرآب اراک در نشست کمیسیون کارگری استان در اولویت قرار دارد و با جدیت پیگیری می‌شود. وی تاکید کرد: تیم مدیریتی واحد تولیدی آذرآب باید برنامه خود را درباره نحوه اداره شرکت، اخذ سفارشات و به‌روزرسانی حقوق و دستمزد کارگران ارائه کند. رئیس کمیسیون کارگری استان مرکزی اظهار داشت: شورای اسلامی کار و کارگران شرکت آذرآب نیز باید تعامل و همکاری لازم را با تیم مدیریتی جدید، برای اجرای اهداف و برنامه‌ها داشته باشند.