یک کارشناس حوزه روابط کار با بیان اینکه ظرفیت استخدام در حوزه دولت محدود است، می‌گوید: برای ایجاد اشتغال میلیونی در کشور راهی جز مشارکت مردم، تشکیل بخش خصوصی واقعی و واگذار کردن اقتصاد توسط دولت نداریم.

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، ایجاد اشتغال در کشور را نیازمند رفع موانع موجود دانست و گفت: در حال حاضر باید موانع بزرگی که در مسیر ایجاد اشتغال است از میان برداریم چرا که برخی از این موانع ساختاری است و در کوتاه‌مدت امکان رفع آنها وجود ندارد و باید اقدامات اساسی طی چند سال برای رفع این موانع صورت بگیرد. وی به موانع پیش روی اشتغال در کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و خدماتی است که مانع جدی و بزرگی در مسیر افزایش ظرفیت‌های اشتغال کشور به شمار می‌رود، بنابراین اقتصاد کشور حتما باید از درآمدهای نفتی و سیطره دولت جدا شود و بخش خصوصی واقعی با مشارکت مردم در حوزه اقتصاد شکل بگیرد. حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه بدون توسعه بخش خصوص در ایران امکان ظرفیت‌سازی اشتغال ممکن نیست، افزود: در حال حاضر ظرفیت‌های استخدام در دایره دولت محدود است و امکان اینکه ما بتوانیم بیش از یک میلیون شغل در سال برای کارجویان ایجاد کنیم وجود ندارد لذا برای اینکه جمعیت بزرگ بیکاران که بالغ بر پنج میلیون نفر است را به کار برگردانیم راهی جز مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و تشکیل بخش خصوصی واقعی نداریم به همین منظور در گام نخست دولت باید اقتصاد و تصدی‌های خود را واگذار کند.