مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: به منظور تشویق بیمارستان‌های دانشگاهی برای متصل شدن به سامانه نسخه الکترونیک، پرداخت مطالباتی که در سامانه نسخه الکترونیک ثبت شود، در اولویت قرار دارد.

به گزارش توسعه ایرانی، مصطفی سالاری با بیان اینکه مدیران واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی نقش مهمی در پیشبرد برنامه ملی نسخه الکترونیک دارند، گفت: این برنامه به عنوان اولویت اول سازمان باید مورد توجه تمامی همکاران باشد و پاسخگویی و اطلاع‌رسانی مناسب به جامعه باید مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: برای پرداخت مطالبات مراکز درمانی دانشگاهی و غیردانشگاهی که به تأمین اجتماعی متصل نشوند، اولویت قائل نیستیم و تمامی مراکز دانشگاهی که از طریق API به سازمان تأمین اجتماعی متصل شوند، ظرف ۴۵ روز مطالباتشان را تسویه خواهیم کرد.