نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی از بازنگری و اصلاح دستورالعمل ماده ۵ بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی در مرکز پژوهش‌های مجلس و پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی خبر داد.

هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: درباره ماده ۵ نظرات و پیشنهاداتی داشتیم و کارفرمایان هم دیدگاه‌هایی ارائه کردند. مباحثی هم از طرف سازمان تامین اجتماعی مطرح شد که یک مورد در خصوص غرامت ایام بیماری و یک مورد نیز بحث حذف سهمیه کارگران ساختمانی بود که در اصلاحیه جدید آورده شد.

وی از پیشنهاد تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی خبر داد و گفت: در زمینه تغییر سن بازنشستگی کارگران ساختمانی از ۳۵ سال به ۳۰ سال که در قانون ۳۵ سال ذکر شده است نیز مرکز پژوهش‌های مجلس کارهایی انجام داده و تحقیقاتی را آغاز کرده که پس از نهایی شدن، نتایج آن را اعلام می‌کنیم.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی افزود: پیشنهادات ما و سازمان تامین اجتماعی و نقطه‌نظرات گروه کارفرمایی هم اکنون در مرکز پژوهش‌های مجلس در حال بررسی و بازنگری است و امیدواریم که در خصوص اصلاحیه نحوه اجرای بیمه کارگران ساختمانی مورد توجه قرار گیرد.

ساداتی با تاکید بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در ارتباط با مصوبات تصریح کرد: خوشبختانه فراکسیون کارگری مجلس توجه خاصی به موضوع کارگران ساختمانی دارد و طی نشست‌هایی که در هفته کارگر داشتیم، مقرر شد پس از آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاحیه طرح را به سرانجام رساند و پیشنهادات طرفین را نهادینه کرد با جامعه کارگری نشستی تشکیل دهد و آن را به کمیسیون اجتماعی ارائه کند و بعد از تصویب در کمیسیون به صحن علنی مجلس ارسال شود.