عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره طرح مجلس برای توانمندسازی تامین اجتماعی و بخش‌های ضدکارگری این طرح مثل بند مربوط به تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگان از دو سال به ۲۰ سال گفت: درباره این طرح دو موضوع را باید مدنظر قرار دهیم؛ اول بحث دفاع از حق و حقوق کارگران و اینکه موقعیت بهتری را برایشان ترسیم کنیم و دوم، نگاه واقع‌بینانه به شرایط امروز تامین اجتماعی است.

به گزارش ایلنا، بهروز محبی نجم‌آبادی افزود: صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی‌اند و دولت در قسمت‌های مربوط به خود مستقیما تزریق بودجه و حقوق می‌کند تا بتواند حقوق‌های بازنشستگان را پرداخت کند. وی اظهار کرد: در مورد تامین اجتماعی هم متاسفانه این مسأله به وجود آمده است. در حال حاضر با شرایط بسیار سختی مواجه هستیم. از طرفی دولت سال‌هاست که بدهی‌های خود را به صندوق تامین اجتماعی پرداخت نکرده و از طرفی دیگر توانایی و توانمندی تامین اجتماعی را بسیار کاهش داده‌ایم. محبی نجم‌آبادی گفت: به نظر می‌رسد طرح توانمندسازی تامین اجتماعی، طرح پرسروصدایی باشد. کلیت طرح را به عنوان امضاکنندگان آن قبول داریم اما در مورد قسمت‌هایی که مربوط به حق و حقوق کارگران است، باید تجدیدنظری جدی شود. این نماینده مجلس اظهار کرد: با طراح طرح هم در این خصوص صحبت کرده‌ام و وی مصر بود که در مسیری واقعی حرکت می‌کنیم و باید به نحوی پیش برویم که تامین اجتماعی بتواند سرپا بایستد اما حق و حقوق کارگران هم قطعا برای مجلس مسأله‌ای جدی است. وی گفت: از طرفی باید برای تامین اجتماعی فکری کنیم تا بتواند پاسخگوی نیاز بازنشستگان خود در آینده باشد و اعضای خود را تحت پوشش خوبی قرار دهد و از طرفی دیگر به نظر می‌رسد کارگران در قسمت‌هایی مثل بندی که به آن اشاره کردید، دچار مشکل شوند. محبی نجم‌آبادی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس برای توانمندسازی تامین اجتماعی بر احیای قراردادهای دائمی کار یا اجبار دولت به پرداخت بدهی‌های خود به تامین اجتماعی تاکید نمی‌کند، گفت: در بند واو تبصره دو، دولت را وادار کردیم که از فروش اموال، بدهی‌های خود را به تامین اجتماعی بدهد. پایه‌های کار برای تامین اجتماعی باید درست شود در غیر این صورت اینکه بخواهیم فرمول‌ها را به نحوی طراحی کنیم که حق و حقوق کارگران تضعیف شود، روش مناسبی نیست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اینکه نظرات نمایندگان جامعه کارگری چقدر در این طرح مورد توجه قرار گرفته، گفت: در حال حاضر نمایندگان جامعه کارگری نسبت به این طرح ابراز نارضایتی شدیدی داشته‌اند. در سفری که به حوزه انتخابیه خود داشتم بسیاری از شوراهای کارگری به شدت به این طرح اعتراض کردند و از مجلس توقع دارند که حق و حقوق آنها دقیق‌تر دیده شود.