معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته 871هزار و 487 نفر کارگر بر اثر شیوع بیماری کرونا و 276هزار نفر دیگر به علل دیگر بیکار شدند که از این تعداد، 468هزار و 985 نفر مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند.

حاتم شاکرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس افزود: در حال حاضر تعداد کارگران بیمه‌شده حدود 14 میلیون و 414هزار نفر است که به طور رسمی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند. با توجه به اینکه کارگران فاقد بیمه‌های اجتماعی به طور غیررسمی مشغول به کار هستند لذا آمار دقیق آنها وجود ندارد.

وی گفت: در سال گذشته 871هزار و 487 نفر کارگر بر اثر شیوع بیماری کرونا و 276هزار نفر دیگر به علل دیگر بیکار شدند که 468هزار و 985 نفر از آنها مقرری بیمه بیکاری دریافت کردند و مابقی یا مشمول قانون بیمه بیکاری نبودند یا سابقه بیمه‌پردازی نداشتند. شاکرمی در ادامه افزود: اصلاح قانون کار امری ضروری است. مقتضیات روز جامعه کار و تولید و تحولاتی که در حیطه مشاغل و روابط کارگر و کارفرما به وجود آمده، این امر را ضروری‌تر کرده ولی باید توجه کرد که اعمال تغییرات سریع و شتاب‌زده نمی‌تواند روش مناسبی برای دستیابی به راه‌حل مطلوب باشد. دستیابی به توافق و اجماع بین شرکای اجتماعی، اصلی‌ترین پیش‌شرط هرگونه اصلاحی در قانون کار است که باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.