همزمان با روز جهانی کارگر، بازنشستگان کارگری در برخی از شهرهای کشور، مقابل ادارات تامین اجتماعی تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش ایلنا، این بازنشستگان ضمن تاکید بر مطالبات اصلی خود ازجمله مستمری بالاتر از خط فقر، درمان رایگان و بی‌نیازی از بیمه تکمیلی، تشکل‌یابی مستقل و برخورداری از حق مشارکت، خواستار توجه مسئولان و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی به حقوق قانونی خود شدند. حاضران در این تجمعات می‌گویند: هنوز مستمری‌ها زیر خط فقر است و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. بنا بر این گزارش، این تجمع‌ها در کرج، مشهد و چند شهر دیگر برگزار شد.