کارگران آبدار آبفای استان کهگیلویه و بویراحمد در آستانه سال نو خواستار دریافت بخشی از مطالبات معوقه خود شدند. تعدادی از این کارگران در گفت‌وگو با ایلنا گفتند: بابت شش ماه مطالبات مزدی طلبکاریم و با توجه به مخارج سنگین سال نو از کارفرما می‌خواهیم بدهی خود را پرداخت کند. به گفته آنها، نزدیک به ۲۵۰ کارگر آبدار به صورت قراردادی مشغول کارند که در روزهای پایانی سال نگران تامین نیازهای خانواده‌های خود برای نوروز هستند. براساس گفته این کارگران، پرداخت مطالبات کارگران از حدود شهریور ماه به تاخیر افتاده و تاخیر در پرداخت عیدی‌ها در این روزهای پایان سال هم به نگرانی‌ها دامن زده است. کارگران آبدار با بیان اینکه آبفای کهگیلویه و بویراحمد به عنوان کارفرما دچار کمبود منابع مالی است و نبود درآمد کافی موجب شده تا مدیریت نتواند دستمزد کارگران و کارکنان شاغل خود را بپردازد، افزودند: کارگران به‌رغم اینکه به دلیل دریافت نکردن چندین ماه دستمزد دچار مشکلات معیشتی هستند اما همچنان به فعالیت روزانه خود در بخش‌ها و شهرستان‌ها ادامه می‌دهند.