شورای نگهبان پس از بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ ایرداتی را به آن وارد کرده، ازجمله بند (و) تبصره (۲) که پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان را از محل مطالبات دولت به تامین اجتماعی مورد تاکید قرار می‌دهد. به گزارش ایلنا، بند (و) تبصره (۲) لایحه بودجه سال آینده که پرداخت ۸۹هزار میلیارد تومان را از محل مطالبات دولت به تامین اجتماعی مورد تاکید قرار می‌دهد، عدم اختصاص ردیف برای مبلغ مذکور و عدم تعیین چگونگی توزیع این منابع، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و همچنین اطلاق این بند از این جهت که مصارف واگذاری‌های سهام و فروش اموال تفکیک نشده، مغایر بند (د) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در نتیجه بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.

در همین زمینه «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بازنشستگان نباید در این مورد نگران باشند چرا که شورای نگهبان صرفا خواستار روشن شدن ردیف هزینه‌های بند (و) شده که پیش از این نمایندگان بازنشستگان هم در مورد آن متذکر شده بودند. صادقی با بیان اینکه ۸۹هزار میلیارد تومان همچنان سهم سازمان تامین اجتماعی است، گفت: آنچه در این مقطع مهم است، واگذاری سهام و دارایی‌های با ارزش به سازمان تامین اجتماعی است. به هر شکل متناسب‌سازی مرحله دوم طبق برنامه اجرا می‌شود و امیدواریم که طبق وعده مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تا پیش آغاز سال جدید، کام بازنشستگان شیرین شود.