بازنشستگان بانک‌ها با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی بانک‌ها در تهران، خواستار اجرای دقیق همسان‌سازی و بهبود معیشت خود شدند.

به گزارش ایلنا، حاضران در تجمع دیروز گفتند: قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان بانک‌ها به درستی و کامل اجرا نمی‌شود و همین امر موجب شده که این بازنشستگان از بسیاری از مزایای مزدی محروم باشند.

آنها افزودند: یکی دیگر از خواسته‌های ما اجرای همسان‌سازی کامل، مانند بازنشستگان دولت است. دولت حقوق بازنشستگان خود را به پایه 90درصد دریافتی شاغلان هم‌تراز رسانده اما در صندوق بانک‌ها، این امر اجرایی نشده است. چرا باید میان بازنشستگان، تبعیض و نابرابری باشد؟

یک بازنشسته در این رابطه بیشتر توضیح داد: یک کارشناس شاغل، فوق‌العاده مدیریتی می‌گیرد ولی این مولفه مزدی را به بازنشسته نمی‌دهند. از صندوق‌ بانک‌ها درخواست داریم این موضوع را از اداره امور استخدامی کشور پیگیری کرده و بودجه مناسب برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دریافت کند تا بازنشستگان بانک‌ها نیز مانند بازنشستگان دولت از همسان‌سازی مناسب و درخور بهره‌مند شوند.