تامین اجتماعی شهرک صنعتی البرز از ابتدای آبان ماه سال جاری از دریافت لیست بیمه تعدادی از کارگران خدماتی شهرداری الوند در استان قزوین خودداری می‌کند.

به گزارش ایلنا، کارگران شهرداری الوند گفتند: از آبان ماه سال جاری مدیریت شهرداری الوند به دلیل مشکلات مالی توان پرداخت حق بیمه کارگران را به صورت ۱۰۰درصدی ندارد و با وجود رسانه‌ای کردن مشکلات مزدی و بیمه‌ای‌ کارگران، کسی از مسئولان استانی و شهرستانی نسبت به مشکلاتمان واکنش نشان نمی‌دهند.

به گفته یکی از کارگران این واحد، کارگران شهرداری الوند مشکلات صنفی خود را به اطلاع مسئولان به ویژه تامین اجتماعی و اداره کار شهرستان رسانده‌اند اما هنوز مسائل آنها پیگیری نشده است. وی با بیان اینکه وظیفه اداره بازرسی تامین اجتماعی است که نظارت خود را بر واحدها در پرداخت حق بیمه کارگران بیشتر کند، اظهار داشت: در حال حاضر کارگران بخش خدماتی شهرداری الوند از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند و در این خصوص دچار مشکل شده‌اند.