کارگران تراورس در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل راه‌آهن مطالبات معوقه خود را طلب کردند. به گزارش خبرنگار ایلنا، در این نامه آمده است: لیست بیمه پرسنل نگهداری خط و ابنیه فنی (شرکت تراورس) به علت معوقات بیمه‌ای گذشته از طرف شعبات تامین اجتماعی مناطق تحویل گرفته نمی‌شود و کارگران با مشکل تمدید دفترچه و بریدگی سوابق روبه‌رو شده‌اند که بعضاً در برخی از مناطق از یک تا دو سال این بریدگی سوابق وجود دارد. در انتهای این نامه امده است: با توجه به اینکه سوابق بیمه‌ای و خدمات درمانی و تمدید دفترچه‌های درمان پرسنل جز حقوق اولیه کارکنان و چشم‌پوشی از آن امکان‌پذیر نیست و پرسنل شما برای درمان و بازنشستگی به این مهم نیاز دارند و همین امر باعث تنش و نارضایتی مستمر در بین پرسنل شده، خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص اقدامات لازم را مبذول کنند.